2023DSEの 好迷。祈禱會

//多馬[🤷🏻‍♂️迷徒代表]問耶穌:「主啊,我們不知道你去哪裏,怎麼能知道那條路呢?」// -約翰福音14:5-

愈迷愈讀,愈讀愈迷。
入直路,最危險嘅問題係問「點解」…
上到場,一「迷」你就輸成世?
喺DSE面前,祈禱會唔會同讀書一樣,
愈迷愈想祈,但愈祈又愈覺迷…?

若你都係🤷🏻‍♂️ #迷徒同學會 🤷🏻‍♂️的話,
邀請你一齊黎,帶著迷失去祈禱。🙏🏻

🗓️D&T: 10/3/2023(五)@晚上10時
💻型式:網上進行
📍報名連結:
按此即時網上報名
⏰截止報名日期: 8/3/2023(三)

📲查詢:電話 2369 8512 / WhatsApp 6072 0497(中學部)

DSE2023 #網上 #祈禱會 #迷

#有邊個唔迷 #多馬 #迷徒同學會

#究竟邊條路 #擁抱迷惘

@ ISCF #香港基督徒學生福音團契中學部

©️香港基督徒學生福音團契中學部