《Catch 136》.ISCF – 捉迷藏—ISO2022聯校事奉人員訓練日

隱藏的期待被看見…
離愁別緒.聖靈安慰
線上線下.耶穌同行
或聚或散.天父帶領
隱藏的終必被看見
  

宣傳海報上簡短的五行字,勾劃出今年ISO參與者——中學生事奉人員所面對的張力,經歷了三年多的疫情洗禮,貌似今年終於踏入重回正軌的一年,今人興奮同時又感到陌生。在主的引領下,今年有約140多位學生和20多位老師報名參加,來至15間中學及5間教會團體。綜觀今年參加者的年級分佈——大量中二三及相對年長的中四五,不難發現疫情對校園團契所帶來的衝擊,但同時亦是生機盎然的一年。

面對「活潑」的世代,從手到腦,繼而入心的體驗尤其重要,感恩今年有醉心密室逃脫的老師Wilson So一同協作,為ISO打做了一個線上線下混合模式的超大型密室逃脫體驗。遊戲一方面刺激同學對疫下活動的新想像,同時透過模擬團契中尋人與逃脫困境的張力,讓同學在過程中再思事奉的初心與關注。

繼續小清新文青風及大量圖+個人感想用思考雲/有線信紙托底

看著過百人埋頭苦腦地密室逃脫,其氣氛與緊張感彼為壯觀;筆者亦特意訪問了原創者Wilson 事後的觀察與感受:

「在 ISO 中,有些參與者對我表達很欣賞這密室遊戲,也主動說想學如何去創作這類遊戲;這一幕令我十分感動,不單是因為有人欣賞我創作的遊戲,更是因為這些參加者不是只停留於去做『接受者』(taker),也盼望能成為『創作者』(creator),好讓自己最終能成為團契中的『給予者』(giver),同學的分享令我相信這正是 ISO 想達到的果效。」

接續的環節,同學們便分散到八個不同的工作坊,主題包括:查經、敬拜、遊戲、靈修、流行文化、Storytelling、社會關懷、團長組,希望從心志到技巧都能得到刺激與開拓,為今年的事奉作預備。亦再次感謝不同團體/導師的擺上,彼此協作同行。

在大會總結環節,感恩今年有八位同學回應並組成了聯校敬拜隊,在他們的帶領下,藉著台上台下聯校合一的敬拜,同學們彼此激勵,將一切榮耀頌讚歸予主。以下節錄了「聯校敬拜隊成員」在籌備過程中的體悟:

「其實一開始被FES邀請加入敬拜隊時,我是非常擔憂的,因為擔心自己不能勝任,但最後還是鼓起勇氣,接受了邀請。我在敬拜隊裏感到非常自在,因為敬拜隊不只是練習和採排,還有靈修和分享的時間。我也認識到一班朋友,他們都接納我,並且很有耐心地教導我,讓我更有信心,也鼓勵到帶領敬拜的人盡心地侍奉,並享受到敬拜的過程。希望你們和其他侍奉的隊員都不只是為了敬拜而綵排,而是能一起靈修,互相分享和禱告,一起在屬靈生命上有所成長。」

「好記得AJ叫我哋討論下敬拜想帶啲咩message俾同學。我哋唔同同學都有發表自己嘅意見,深深體會到每位隊員對敬拜都有唔同既感覺同要求。」

「見到台下同學好投入敬拜,嗰一刻我感覺到主真係喺我哋當中,陪住我哋。我記得我哋其中一個想帶出嘅message就係, 我哋唔同學校嘅團職都係一個大家庭,會互相支持,縱然我地會有無力嘅時候,但主一定會加能賜力俾我地。」

最後,願意主的話語(亦是今年ISO的核心訊息)成為一眾事奉主的年青人及同行者的勉勵:

「主雖然以艱難給你當餅,以困苦給你當水, 你的教師卻不再隱藏,你的眼睛必看見你的教師。你或向左或向右,必聽見後邊有聲音說:『這是正路,要行在其間。 』」(以賽亞書30:20-21)