Catch 141 《微積分的核心概念》

相信大家多多少少都聽過「微積分」這個數學名詞。

等一下,別要聽到微積分便翻開另一頁,我今天不是想說學術上的微積分,也不是微積分在生活上的用處,而是微積分裏的「概念」,這個「概念」如何連繫到生活,以及連繫後的個人反思。

或許有人未聽過微積分或不理解微積分,我可以解釋為微分是切細,積分是重組。

我嘗試用高鐵這個例子說明。高鐵行駛時,其速度每分每秒都不一樣,每一秒都在加速和減速,因此高鐵並沒有一個「標準」的速度。微分便是一個能助我們分析高鐡每秒的速度究竟是多少的工具。

微分像一把刀,把時間切得非常細,非常薄;就是這把「刀」將高鐡行駛時間切成很多小塊,每小塊只代表極短的時間,再基於這一小塊時間,去研究高鐡在這一刻的速度。此外,積分便是研究高鐵在這一刻所行的距離,再把所有的「這一刻」所行的距離組成在一起,得出高鐵在整段時間行的距離。

上述概念是學術中的微積分較為通俗的概念,那麼如何把這概念引進至我們每天的生活呢?

校園生活總是令人喘不氣來,海量的功課、小測和補課,還有課外活動、學生會等等,把我們每一天的時間表都填滿了。忙碌的事項使我們忙於生活,卻忘了生活

你有這樣的感覺嗎?

「這又過了一天了。」

「這又過了一星期了。」

「這又一年了!」

時間不停流走,各樣事情不停變化,我們卻總沒有留意到這種變化是在哪一段時間中,怎樣變成這樣。

或許我們要學習「微分」,不是為數學,也不是為考試,而是為了享受生活。微分教我們哪怕「這一刻」的時間是無限短,短到那怕令人覺得是無意義,但我們都能研究高鐵這一刻中的速度、距離、加速,等這些有意義的數字。就如生活中,那怕是非常小,小到微乎其微的事,小到我們也忽略的事,當我們細心留意時,這些事也可為我們的生活帶來重要的意義。

而事實上,這些小事總是充斥著我們四周,只是我們忙於奔波,沒有額外心思來觀察這些事,沒有留意這些事的重要性,甚至乎不知道原來這事對我來說是很重要。

好像天空。

每天我們只顧著不要遲到,盡所能地衝回學校,卻忽視了天空上的風景。早上天空的淺藍色,或破曉時的天色。但當我留意到這個東西時,用眼看,用心真真正正地感受,我們會驚覺「為甚麼之前沒留意過這些景色?這些景色是何等美麗?」

或許我們不用特意去到景色優美的地方或山林野外,才能感受大自然和感覺到放鬆。反而身邊其實有很多值得我們細心感受的小事,可能小至Lunch time 一杯凍檸茶,或又小至在都市中聽到的聲音… …

抓緊這些小事,並享受於其中,用心感受這些小事帶給你的感覺。

享受凍檸茶入口的那一刻,帶來冰爽的感覺。

「上完半日堂,終於俾我飲到凍檸茶!完全唔同瓶裝,杯裝係特別冰爽,酸甜味互相柔合同襯托,係瓶裝俾唔到架!」

享受都市中嘈雜卻富有生命力的人聲車聲風聲。

「聽到隔離枱同侍應吹緊水,互訴生活煩惱,出到餐廳又聽到有迎面而來風嘅聲音,又聽到一班細路喺遊樂場嘅歡樂聲音。真好!我真的在活著。」

享受用筆在白紙上寫字的那種穿透力。

「字嘅一筆一劃都喺我控制之下,我嘅字跡係獨一無二,係由我創造,係只有我先會寫到呢種字跡。而且原來0.4嘅筆寫落紙到係勁舒服,呢種舒服係可以去到幫我減壓,甚至一旦我用左0.38或者0.5,呢種舒服嘅感覺都唔會再存在!」

或有人覺得享受小事有點太瘋癲,太過造作。但當你能察看這些小事,代表你正活在當下,你真的在「活」,你在感受「生命」。然而,當你能享受小事,你也就能享受生活,因為生活就是許多個小事拼湊起來的一個大事。你會更加明白這一切都不是必然,這一切都不是「日常」,而是很多很多的小確幸組成。

學習微分,學習去找這些被忽視的小確幸,這才是生活。

各位「生活」中的讀者,你在生「活」嗎?